Praca zbiorowa (red. Ewa Jóźwiak, Michał Karski)
Oprawa miękka, s. 200
Rok wydania: 2018
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Biblioteka JEDNOTY
ISBN: 978-83-929269-5-5
(25 zł)

Książka została wydana z okazji setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w kontekście ewangelicyzmu. To, co się wtedy działo w życiu ewangelików w Polsce i w Europie, wpisywało się w ówczesne wydarzenia społeczno-polityczne i miało też konsekwencje w latach kolejnych. Uformowanie się po pierwszej wojnie światowej nowych państw stało się przyczyną reorganizacji życia kościelnego. W państwie polskim istniało kilka Kościołów ewangelickich, zróżnicowanych narodowo i często skonfliktowanych. Jednocześnie dwudziestolecie międzywojenne to czas rozwoju ruchu ekumenicznego i stosunkowo prężnej działalności diakonijnej. Doświadczenie pierwszej wojny światowej było zaś niezwykle ważne dla rozwoju nowego nurtu w teologii ewangelickiej – teologii dialektycznej.

Historia tamtych lat może być też dobrym punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym życiem społecznym, politycznym czy kościelnym. Co to znaczy być dzisiaj patriotą? Jakie powinny być relacje większości z mniejszościami? Jaka jest odpowiedź Kościołów i chrześcijan na współczesne wyzwania życia społecznego? Obecnie żyjemy w zupełnie innej sytuacji niż sto lat temu, jednak pewne problemy zostały – nacjonalizm, nierówności społeczne, dyskryminacja niektórych mniejszości.

Niniejsza książka stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Większość tekstów to opracowania historyczne, omawiające sytuację ewangelików u progu polskiej niepodległości i w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie brakuje też jednak refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności. Do tych analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych: ewangelickich deklaracji, memoriałów, pism do urzędów, kazań – w większości pochodzących z lat 1915–1927.

Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Spis treści

Wstęp

 

Esej na początek

Michał Karski
Co świętujemy w 2018 roku?

 

Kościoły ewangelickie w 1918 roku i dwudziestoleciu międzywojennym

Tadeusz Stegner
Kościół Ewangelicko-Augsburski u zarania II Rzeczypospolitej

Edward Puślecki
Metodyści w odrodzonej Polsce

Ewa Jóźwiak
Kościół Ewangelicko-Reformowany po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

Grzegorz Michalak
Jednota ewangelicko-reformowana w Wilnie na tle wydarzeń przedwiośnia niepodległości polskiej 1915–1922

Michał Hucał
Prawodawstwo wyznaniowe dotyczące Kościołów ewangelickich po 1918 roku

 

Ekumenia, teologia, diakonia

Karol Karski
Współpraca ekumeniczna w Polsce w okresie międzywojennym

Jerzy Sojka
U progu zmian – teologia ewangelicka około 1918 roku

Joanna Kluczyńska
Ewangelicka działalność diakonijna w Polsce w okresie międzywojennym

 

Sylwetka

Rafał Marcin Leszczyński
Paweł Hulka-Laskowski a sprawa polska

 

Esej na zakończenie

Tadeusz J. Zieliński
II Rzeczpospolita i dylematy polskich protestantów

 

Teksty źródłowe

Kazanie ks. Stefana Skierskiego wygłoszone 14 listopada 1915 r., w przeddzień otwarcia Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej

Kazanie ks. Stefana Skierskiego wygłoszone w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie oraz modlitwa odmówiona za pomyślność ojczyzny w dniu 17 lutego 1918 r.

Oświadczenie Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie z dnia 29 października 1918 r. jako chwili odrodzenia się Państwa Polskiego

Memorjał Superintendenta Generalnego Warszawskiego Ewangelicko-Augsburskiego Okręgu Konsystorskiego

Do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

Ludność polska w Prusiech Wschodnich

Przemówienie ks. pułkownika Kazimierza Szefera podczas uroczystego nabożeństwa w dniu 11 listopada 1927 r. w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym

Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę ogłoszone w Warszawie podczas nabożeństwa ekumenicznego w przededniu Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada 2018 r.

 

Copyright © 2007-2021
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22