Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk

My, zebrani w dniach 6-7 września 2014 r. na Synodzie w Warszawie, wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP występujemy do władz naszego kraju z apelem o bezzwłoczne i stanowcze działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu oraz poprawę sytuacji mniejszości religijnych, w tym naszych Sióstr i Braci w Chrystusie, prześladowanych i bestialsko mordowanych za swoją wiarę w północnym Iraku.

W ostatnich miesiącach nasiliły się tam prześladowania, masowe mordy i deportacje na przedstawicielach mniejszości religijnych. Ma to związek z wytężonymi działaniami tzw. Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu (ISIL/ISIS), który za jeden ze swoich celów przyjął utworzenie islamskiego kalifatu na terenach m.in. północnego Iraku i Syrii. Około miesiąc temu ISIL opanował większość miasteczek w rejonie Mosulu, którego częścią jest starożytne miasto Niniwa z grobem proroka Jonasza. Grób ten został zniszczony, a bezcenne starodruki z tamtejszego klasztoru – spalone. Z terenów tych uciekło już ponad sześćset tysięcy uchodźców – po raz pierwszy od dwóch tysiącleci nie mieszka tam ani jeden chrześcijanin.

Polska jako coraz bardziej dostrzegany członek struktur europejskich i światowych ma obowiązek zabiegania o przestrzeganie praw człowieka, pomocy poszkodowanym oraz możliwego zapobieżenia ekspansji terrorystycznych pseudo-muzułmańskich ideologii. Obecny konflikt godzi w sprawiedliwość, godność, prawo do życia oraz do praktykowania religii.

W zderzeniu ze skalą zbrodni zdajemy sobie sprawę i zwracamy uwagę naszego społeczeństwa, że dotychczas dostarczona w rejony konfliktu pomoc humanitarna jest tylko małą kroplą w wielkim morzu potrzeb.

Jako obywatele i obywatelki kraju, który siedem dekad temu został doświadczony przerażającą zbrodnią ludobójstwa, nie możemy pozwolić na podobne zbrodnie. Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi Braćmi i Siostrami w Chrystusie, a także z wyznawcami innych religii, którzy ze względu na swoją wiarę są stale prześladowani w najbardziej okrutny sposób.

Łączymy się w naszym apelu ze Światową Radą Kościołów, Światową Wspólnotą Kościołów Reformowanych, a także z innymi chrześcijanami oraz wyznawcami innych religii, którzy jak my solidaryzują się z ofiarami tej zbrodni i zabiegają o jej jak najszybsze zakończenie. Wspólnie potępiamy zło, przypominając słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mt 5, 10).

Ewa Jóźwiak
Prezes Synodu

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22