Warszawa, w dniu 1 kwietnia 1968 roku

W ostatnich tygodniach na terenie kraju zaszły niepokojące wydarzenia, które poruszyły opinię publiczną, również młodzież i wiernych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Z tego powodu Konsystorz wyraża głęboką troskę i zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w naszym kraju. Niestety, nie jesteśmy w stanie objąć całego obrazu wydarzeń, ich źródeł, rozmiarów, ani ewentualnych konsekwencji.
W każdej jednak sytuacji Kościół musi pozostać wierny powierzonemu sobie posłannictwu jakim jest pojednanie, oraz kierować się w działaniu powierzonymi sobie środkami zwiastowaniem apostolskim i modlitwą.
Dlatego, stojąc na stanowisku lojalności wobec Władzy Państwowej w tym, co dotyczy naszych obywatelskich obowiązków oraz dobra całego narodu, umacniania sprawiedliwości i ładu społecznego, Konsystorz wyraża głęboki żal, że doszło do użycia przemocy wobec młodzieży akademickiej, że zarówno studenci, jak milicjanci i osoby postronne, ponieśli szkody cielesne i moralne.
Jednocześnie Konsystorz wyraża nadzieję, że powołane władze postępować będą - stosownie do autorytatywnych wypowiedzi - z całym poczuciem sprawiedliwości, aby nikomu nie stała się krzywda i aby wzburzone umysły zostały uspokojone, widząc jawne dowody rozważnego postępowania.
Konsystorz wzywa wiernych do ofiarnej służby na rzecz człowieka oraz aby swoją osobistą postawą realizowali zadanie pojednania między ludźmi i wszędzie gdziekolwiek się znajdują przyczyniali się do łagodzenia napięć, w duchu przykazania miłości.
Konsystorz wzywa wiernych Kościoła, a także chrześcijan innych wyznań, do gorącej, zaangażowanej modlitwy o naszą Ojczyznę, za młodzież i za ludzi, którym została powierzona władza, aby ją wykonywali dla ogólnego dobra tak na terenie naszego kraju, jak i w stosunkach międzynarodowych, aby mógł być zachowany wewnętrzny i zewnętrzny pokój.

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22