Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej z ogromnym smutkiem i niepokojem obserwuje wydarzenia na Półwyspie Bałkańskim. Wielu z nas pamięta eksterminacje i wypędzenia w czasie II wojny światowej i dlatego tak dobrze rozumiemy tragiczny los ludności albańskiej Kosowa i głęboko jej współczujemy. „Gdy łamie się prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi?” (Treny, 3,35-36).

Wojna zawsze jest złem, nawet gdy nazywa się ją „wojną sprawiedliwą”. Naszym obowiązkiem jest pomoc ofiarom tej wojny i na miarę naszych sił włączamy się w akcję międzynarodowej pomocy.

Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję rządu RP o udzieleniu naszym braciom Albańczykom z Kosowa wielostronnej pomocy, w tym przyjęcia 1000 uchodźców. Tysiąc kobiet, dzieci i mężczyzn jest już wśród nas i choć marzą oni o powrocie do swojej ojczyzny, pozostaną w Polsce przynajmniej przez rok. Mają dach nad głową, opiekę i prawo pobytu. Nie mają jednak prawa do pracy. Ludzie ci stracili nie tylko materialny dorobek życia, ale często byli świadkami okrutnej śmierci najbliższych, potrzebują więc nie tylko materialnego wsparcia i pomocy psychologów-terapeutów. Czynnikiem terapeutycznym niewątpliwie jest praca. Zwracamy się więc do polskich władz państwowych, by w ślad za udzieleniem uchodźcom prawa pobytu przyznały im prawo do pracy. Kilkaset osób nie zachwieje polskim rynkiem pracy i nie wpłynie na wzrost bezrobocia.

Modlimy się za wszystkich poszkodowanych w tej wojnie: za Albańczyków z Kosowa i za mieszkańców Jugosławii, cierpiących z powodu nalotów. Modlimy się o to, by w sercach ludzi uwikłanych w ten konflikt pojawiło się pragnienie pojednania. W modlitwach naszych wyznajemy z ufnością: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” (II Kor. 1,3-4).

Warszawa, 9 maja 1999 r.

Księgarnia Kościoła

Święta Kościelne - lipiec

3.07 2022 Niedziela

3. niedziela po Trójcy Świętej

10.07 2022 Niedziela

4. niedziela po Trójcy Świętej

17.07 2022 Niedziela

5. niedziela po Trójcy Świętej

24.07 2022 Niedziela

6. niedziela po Trójcy Świętej

31.07 2022 Niedziela

7. niedziela po Trójcy Świętej

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22