Towarzystwo Biblijne w Polsce ma nowy Komitet Krajowy. Jego członkowie wybrali prezydium i prezesa. Został nim prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Komitet Krajowy jest najwyższym organem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Do jego kompetencji należy m.in. ustalanie kierunków działań i strategii rozwoju Towarzystwa oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem. W skład Komitetu Krajowego wchodzą delegaci Kościołów członkowskich Towarzystwa oraz dyrektor generalny tej ekumenicznej organizacji.

Delegatami w kadencji 2022–2027 zostali: ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. sup. Józef Bartos (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), pastor Grzegorz Boboryk (Kościół Chrystusowy), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski), pastor Ryszard Jankowski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Piotr Kosiński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), ks. Mariusz Łukaszewski (Kościół Polskokatolicki), ks. dr Piotr Nowak (Kościół Zielonoświątkowy), prezb. Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów) i ks. Paweł M. Michał Wąsowski (Kościół Starokatolicki Mariawitów). W skład Komitetu Krajowego z urzędu wchodzi również dyrektor generalna Towarzystwa Jadwiga Zalisz.

Na posiedzeniu 5 kwietnia nowy Komitet Krajowy wybrał swoje prezydium. Prezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce został prezbiter Leszek Wakuła z Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś wiceprezesami ks. prof. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany) i ks. dr Piotr Kosiński (Kościół Prawosławny). Zgodnie ze statutem w skład prezydium wchodzi również dyrektor generalny Towarzystwa. Nowa pięcioletnia kadencja Komitetu Krajowego rozpocznie się 1 maja.

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Służy chrześcijanom oraz Kościołom i organizacjom chrześcijańskim, jak również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią. Współpracuje z Kościołami, ale nie jest związane z żadnym wyznaniem. Zrzeszając jedenaście Kościołów członkowskich, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie w Polsce, stanowi najbardziej ekumeniczne gremium w naszym kraju.

Copyright © 2007-2022
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22